Všeobecná sestra - Práce v Hradci .cz

Všeobecná sestra

Všeobecná sestraOmlouváme se, na inzerát již nelze odpovědět.

Úvod a popis pracovní náplně

 • Domov U Biřičky zřizuje Královéhradecký kraj jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytových služeb sociální péče a to v souladu se zákonem o sociálních službách. Naše zařízení poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům. Posláním našeho domova je poskytnutí bezpečí a péče na míru seniorovi tak, aby důstojnost a veškerá lidská práva byla respektována.
 • Popis pracovní činnosti:
 • Plánování a poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu u klientů.
 • Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod oborným dohledem u klientů.
 • Vyhodnocování projevů onemocnění klientů , rizikových faktorů, za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy).
 • Sledovaní a orientační hodnocení fyziologických funkcí klientů (dechu, pulsu, elektrokardiogramu, tělesné teploty, krevního tlaku a dalších tělesných parametrů).
 • Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, zejména může:provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické provádět ošetření akutních ran, dekubitů, chronických ran.

Požadujeme

 • Ukončené SŠ nebo VOŠ vzdělání – obor Všeobecná sestra (Diplomovaná zdravotní sestra) – úředně ověřené
 • Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (platná registrace)
 • Doklad o očkování proti hepatitidě B, zdravotní (potravinářský průkaz)
 • Znalost práce na PC
 • Znalost ošetřovatelské práce a vedení ošetřovatelské dokumentace výhodou
 • Trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce)
 • Schopnost komunikace a jednání s lidmi, týmová spolupráce
 • Samostatnost, pečlivost, důslednost.

Nabízíme

 • Zázemí silné a stabilní příspěvkové organizace
 • Zaměstnání na plný pracovní úvazek v nepřetržitém dvousměnném 12hodinovém provozu 37,50hod, pevná pracovní doba od 7hod do 19hod (noční směna 19hod – 7hod).
 • Odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění v návaznosti na vnitřní platový předpis, příplatky za soboty, neděle, svátky, noční směny. Příplatky za směnnost a ošetřovatelství. Po zapracování osobní příplatek; profesní růst; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení; příspěvky z FKSP na rekreaci, masáže, odměny k životním a pracovním jubileím.
 • Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vytvořeno:

dne 09.01.2018 v 0:00

Vzdělání:

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Možný nástup:

2.1.2018